Adsensys wolk

Technische wolk

Een wolk van een huisstijl, echter wel een technische wolk die de producten onder de aandacht brengt en allemaal onder één dak brengt, namelijk bij Adsensys. De wolk is tot stand gekomen tijdens een zoektocht naar een vorm die huisstijl compleet maakte én bovendien goed toepasbaar is op de website van Adsensys

In deze wolk kunnen verschillende woorden geplaatst worden. Deze zijn afhankelijk van de plaats van toepassing en de instrumenten groep die in beeld gebracht moet worden. Zo zie je dat in de nieuwsbrief andere woorden geplaatst worden als in de advertentie. Zo is de huisstijl altijd gespitst op de doelgroep. 

01 Adsensys website ontwerp02 Adsensys visitekaartje ontwerp03 Adsensys briefpapier ontwerp
04 Adsensys mailing ontwerp05 Adsensys advertentie ontwerp

Ga terug